Start uitvoering kunstwerk damwand Delfzijl

7 maanden geleden gepubliceerd

Het project om de damwand aan de Oosterveldweg in Delfzijl te verfraaien is gestart. De damwand van 80 meter lengte heeft al een hemelsblauwe kleur gekregen. In de week van 26 september zal de internationaal bekende Groningse streetart kunstenares Mick La Rock, met ondersteuning van leden van de kunstschildersvereniging de Stalmeester, een tekening aanbrengen. Deze tekening zal vervolgens op 27 en 28 september worden ingekleurd door medewerkers van PPG, de gemeente Eemsdelta en het waterschap Noorderzijlvest.

Samenwerking

De damwand speelt een cruciale rol in de veiligheid van Groningen en vormt een belangrijk zichtpunt vanaf de waterkant van Delfzijl. Samen met vertegenwoordigers van omwonenden, waterschap Noorderzijlvest, de gemeente Eemsdelta en PPG is een plan ontwikkeld om de hele damwand op te knappen en een kunstwerk aan te brengen op de zichtlocatie in de bocht Oosterveldweg/Damsterkade. Het kunstwerk weerspiegelt het maritieme karakter van Delfzijl.

Jubileumgeschenk van PPG

PPG Delfzijl viert dit jaar het 30-jarig bestaan van haar fabriek in Farmsum en heeft besloten dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Het bedrijf schenkt het kunstwerk op de damwand aan de inwoners en bezoekers van Delfzijl. Deze gift maakt deel uit van PPG’s Colorful Communities-programma, een wereldwijd initiatief om de buurten waar PPG actief is te beschermen en verfraaien.

Ongemak door werkzaamheden

Voetgangers en fietsers kunnen enige hinder ondervinden van de schilderwerkzaamheden aan de damwand, maar de doorgang voor voetgangers en fietsers blijft mogelijk.

Officiële overdracht

De officiële overdracht van het kunstwerk door PPG aan vertegenwoordigers van de gemeente en het waterschap is gepland op 6 oktober om 15.00 uur.