Ecologische Zonneparken Goed voor Biodiversiteit, maar Niet Alle Soorten Profiteren

20 dagen geleden gepubliceerd

Het inrichten van zonneparken met ruigere begroeiing en struiken kan de biodiversiteit ten goede komen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een vijfjarig onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), in samenwerking met de provincie Groningen en Novar. Niet alle soorten profiteren echter van deze ecologische inrichting. Akkervogels, zoals de veldleeuwerik, blijven bijvoorbeeld weg van dergelijke zonneparken.

Het Onderzoek

Het onderzoek, dat in 2022 begon, bestudeerde de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels in drie grote zonneparken in de provincies Groningen en Drenthe. Er werd gekeken naar variaties in afstanden tussen zonnepanelen en de inrichting van de randen van de parken met struiken of bloemenstroken.

Uit de eerste resultaten blijkt dat er veel te winnen valt in het ecologisch beheer van zonneparken. Een grotere afstand tussen de zonnepanelen, het een of twee keer per jaar maaien van het gras tussen de panelen en het laten verruigen van stukjes land zijn allemaal goed voor de biodiversiteit. Voor sommige akkervogels is het echter nodig om de afstand tussen de zonnepanelen nog groter te maken, of het aangrenzende gebied aantrekkelijker te maken.

Bevindingen

In de onderzochte zonneparken werden hogere dichtheden muizen en vlinders waargenomen dan in nabijgelegen agrarische gebieden. Ook sommige vogelsoorten deden het beter. Deze resultaten suggereren dat zonneparken niet alleen duurzame energie kunnen leveren, maar ook een positief effect kunnen hebben op de natuur.

‘Soorten die van ruigere begroeiing en struiken houden profiteren van zonneparken. Dit zijn de specifieke leefgebieden die zich binnen zonneparken rijkelijk ontwikkelen, maar die minder te vinden zijn in het naastgelegen akkergebied,’ zegt Sylvia de Vries, promovenda die het onderzoek uitvoert.

Compensatiemaatregelen

Voor soorten die niet profiteren van deze ecologisch ingerichte zonneparken, zoals de veldleeuwerik, wordt er nagedacht over compensatiemaatregelen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een meer extensieve inrichting van zonneparken of compensatiemaatregelen buiten de parken.

De definitieve resultaten van het onderzoek worden eind 2027 verwacht.