Jakob Klompien benoemd als kwartiermaker economische agenda

4 maanden geleden gepubliceerd

Jakob Klompien is benoemd als kwartiermaker voor de ontwikkeling van een economische agenda voor Nij Begun. Hij zal deze taak uitvoeren in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijfsleven en overheden. Het doel is om een plan te ontwikkelen voor investeringen in Groningen en Noord-Drenthe in de komende dertig jaar, om zo de regionale economie te versterken.

Over de economische agenda

De economische agenda van Nij Begun heeft als doel om Groningen en Noord-Drenthe aantrekkelijk te houden om te werken, leren en investeren. De regio moet een goede plek zijn om te wonen, op te groeien en gezond oud te worden. Daarnaast zullen de ruimtelijke kenmerken van het gebied worden beschermd en versterkt. Klompien zal als kwartiermaker werken in opdracht van de Groninger en Noord-Drentse gemeenten, de waterschappen, de provincie Groningen en het Rijk.

Rol van Klompien

Jakob Klompien heeft ruim 30 jaar ervaring in verschillende bestuursfuncties bij de Rabobank. Met deze ervaring zal hij optreden als procesregisseur en verbinder. Hij zal een gemeenschappelijke economische agenda ontwikkelen in samenwerking met de regio. Hij zal ook de samenhang bewaken met de herstelagenda, de sociale agenda en het Nationaal Programma Groningen.

Vertrouwen in Klompien

De commissie die verantwoordelijk is voor de benoeming heeft veel vertrouwen in Klompien. Koen Schuiling, burgemeester van de gemeente Groningen en voorzitter van de commissie, zegt: “We denken dat we met Jakob Klompien de juiste persoon voor deze taak hebben gevonden. Met zijn ervaring en netwerk zal hij nadenken over hoe we de financiële middelen uit Nij Begun kunnen gebruiken om de noordelijke economie een impuls te geven.”

Het plan

De economische agenda zal worden uitgewerkt in een plan. Dit plan zal onder meer gericht zijn op ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf en het versterken van het lokale ondernemings- en vestigingsklimaat. Er is in totaal 4,5 miljard euro beschikbaar voor de periode van 30 jaar. Het is de bedoeling om het plan eind 2024 op te leveren. De aanstelling van Klompien als kwartiermaker is daarom voor de periode van één jaar.