Subsidieregeling voor Toekomstbestendige Industrie in Groningen Verlengd

29 dagen geleden gepubliceerd

De subsidieregeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI) is met een jaar verlengd. Dit betekent dat industriële bedrijven in Groningen nu tot en met april 2025 subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in groene grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. Met deze regeling worden grootschalige industriële investeringsprojecten in Groningen langer ondersteund.

Eerdere resultaten van de subsidie

Sinds de introductie van de subsidie in 2021 zijn er 13 aanvragen ingediend. Tot nu toe is er ongeveer 8 miljoen euro aan subsidie toegekend op een totaal investeringsvolume van meer dan 67 miljoen euro. Dit komt neer op een subsidiepercentage van 12%. Enkele investeringen die met deze subsidie zijn gedaan, zijn een circulaire betonfabriek en een bioraffinaderij. Deze investeringen hebben sinds 2021 gezorgd voor 95 banen en een CO2-reductie van 200 kton, wat overeenkomt met de CO2-uitstoot van het gas- en elektriciteitsverbruik van meer dan 40 duizend huishoudens.

Stimuleren van duurzame industrie

Henk Emmens, gedeputeerde economie, benadrukte het belang van de subsidie: “Verduurzamen van de industrie is nodig en stimuleren van de circulaire economie door hergebruik van grondstoffen en energiebesparing blijft belangrijk. Ondernemers die hierin willen investeren krijgen met deze subsidie nu langer de kans hieraan te werken. Ook willen we met deze regeling graag nieuwe duurzame bedrijven naar Groningen halen. Zo maken we de hele industriële keten sterker en creëren we werkgelegenheid.”

Details van de regeling

De SITI-regeling, opgericht in 2021, richt zich op het ondersteunen van duurzame en circulaire industriële investeringsprojecten, met uitzondering van energieproducenten. Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft voor deze regeling in 2021 20,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de provincie. Aanvragen kunnen vanaf 15 april 2024 worden ingediend.

De subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie kan worden aangevraagd via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het SNN beoordeelt de subsidieaanvragen.