Toekomst detailhandel en horeca: Groningen verblijfs- en ontmoetingsplek van Noord Nederland

Normal grote markt groningen
Afbeelding: Thomas

De binnenstad, de dorps- en wijkcentra in Groningen veranderen van winkelgebieden naar verblijfsgebieden. Enerzijds door de veranderende economie. Anderzijds door de eisen van de consument. Om dit alles in goede banen te leiden, zet de gemeente in op het behouden, stimuleren en versterken van lokaal ondernemerschap met unieke, kleinschalige concepten en aanbod. Dat staat in de concept-visie ‘Ruimte voor Retail’ voor de detailhandel en horeca.

Wethouder Economie Paul de Rook: ‘’We willen de binnenstad als verblijf- en ontmoetingsplek in Noord-Nederland versterken en meer bezoekers vanuit de regio trekken. Ook de groei van dorps- en wijkcentra vergroot de aantrekkelijkheid van de gemeente. Een fijnmazig netwerk van detailhandel en horeca dient een dubbel doel: de beschikbaarheid van voldoende voorzieningen én werkgelegenheid in de eigen woonomgeving.”

Wethouder Ruimtelijke Ordening Roeland van der Schaaf: ‘’De stad groeit en die willen we leefbaar en aantrekkelijk houden. Het winkelgebied transformeert de komende jaren in een verblijfsgebied met ook ruimte voor andere functies. Een goed ingerichte openbare ruimte is daarbij belangrijk, met voorrang voor voetganger en fietser.’’
Sontplein, Hoendiep en Peizerweg.
De visie zet ook in op het versterken van de perifere winkelgebieden: het Sontplein, het Hoendiep en de Peizerweg. Deze gebieden worden kwalitatief versterkt door de openbare ruimte, uitstraling en synergie te verbeteren.

Inspraak

Van 1 juli tot en met 11 augustus ligt de concept-visie ter inzage en is het mogelijk een inspraakreactie in te dienen via www.gemeente.groningen.nl/ruimte-voor-retail. Naar verwachting wordt in november 2021 de definitieve visie voorgelegd aan de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma zal later worden opgesteld.

Themasessies

Naast de terinzagelegging worden ook themasessies op specifieke onderwerpen georganiseerd en een algemene bijeenkomst waarin de visie wordt toegelicht. Zie www.gemeente.groningen.nl/ruimte-voor-retail voor meer informatie.

Dit artikel verscheen eerst op Stadjer.nu
Meer nieuws van Groninger.nu
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief