Nieuwe Stimuleringslening voor verduurzaming Maatschappelijk vastgoed en Detailhandel

7 maanden geleden gepubliceerd

Maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, sportaanbieders, lokale horeca en detailhandel krijgen de kans om hun pand te verduurzamen door middel van een nieuwe stimuleringslening. Deze lening kan worden aangevraagd tegen gunstige voorwaarden.

Verduurzaming tegen energielasten

Deze mogelijkheid om een lening af te sluiten voor verduurzaming is in het leven geroepen om organisaties, instellingen en ondernemingen te helpen zich te wapenen tegen stijgende energielasten. Dit zegt Jurrie Nieboer, wethouder duurzaamheid en energie. Bovendien wil de gemeente op deze manier het aantrekkelijker maken voor de betrokken partijen om hun pand te verduurzamen, wat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen.

Stimuleringslening via SVn

De Stimuleringslening Maatschappelijk vastgoed en Detailhandel wordt verleend door de gemeente via de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Revolverend fonds

De Stimuleringslening is een zogenaamd revolverend fonds. Dit houdt in dat het uitgeleende geld, na terugbetaling, opnieuw beschikbaar is voor nieuwe aanvragers van de Stimuleringslening. Het totale beschikbare bedrag in het fonds is 1 miljoen euro.