Provincie Groningen wil Enexis € 33 miljoen lenen voor uitbreiding energienetwerk

Normal energielabel

Gedeputeerde Staten willen een lening van circa € 33 miljoen verstrekken aan regionaal netbeheerder Enexis. De netbeheerder moet fors investeren om het energienetwerk uit te breiden voor de energietransitie. De provincies en gemeenten die aandeelhouder zijn van Enexis hebben een verzoek om een lening gekregen. Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten of ze wensen en bedenkingen hebben bij deze lening, voordat zij een definitief besluit nemen.

Een van de speerpunten van de provincie Groningen is uitvoering geven aan het Klimaatakkoord. Hoeveel wind- en zonne-energie we willen opwekken in de provincie Groningen staat in de concept Regionale Energie Strategie. Voldoende netcapaciteit is een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van deze plannen.

Gasloos

De netcapaciteit moet omhoog om de stroom van wind- en zonneparken te kunnen verdelen. Ook is extra capaciteit nodig voor laadpalen voor elektrische auto's en gasloze woningen. Naar verwachting moet Enexis de komende tien jaar € 1,9 miljard extra investeren in het energienetwerk.

Aandeelhouders

Voor deze investering vraagt Enexis een lening van haar aandeelhouders van in totaal € 500 miljoen. Als alle aandeelhouders meedoen op basis van hun aandelenbezit, komt de lening van de provincie Groningen neer op ongeveer € 33 miljoen (6,57%). Gedeputeerde Staten zijn bereid om meer geld te lenen, als niet alle aandeelhouders meedoen.

Meer rendement

Door het verstrekken van een lening aan Enexis dient de provincie het publiek belang van een goed energienetwerk. Daarnaast zorgt de lening ervoor dat Enexis geen duurdere leningen op de kapitaalmarkt hoeft af te sluiten, wat positief bijdraagt aan het dividend dat de provincie voor haar aandelen ontvangt van Enexis. Daarnaast zorgt de voorfinanciering door de aandeelhouders ervoor dat de kosten voor de netinvesteringen beperkt blijven voor de netbeheerder en inwoners.

Meer nieuws van Groninger.nu
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief