Onderzoek naar woonlasten in gemeente Westerkwartier

7 maanden geleden gepubliceerd

Dit najaar zal er een onderzoek naar woonlasten plaatsvinden in de gemeente Westerkwartier. Het onderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd door de gemeente, woningbouwcorporatie Wold & Waard, Wierden en Borgen en het Huurdersplatform Westerkwartier. Ongeveer 7500 inwoners zullen volgende week een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in te vullen. De vragen zullen gaan over de betaalbaarheid van wonen in het Westerkwartier.

Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen betekent dat de kosten voor huur, hypotheek en andere woonlasten passen bij het inkomen van huishoudens, en dat er voldoende geld overblijft om van te leven. In 2018 vond een soortgelijk onderzoek plaats in het Westerkwartier. Door regelmatig onderzoek uit te voeren, krijgen de organisaties een duidelijk beeld van de betaalbaarheid van het wonen in de regio.

Energiearmoede

Een belangrijk onderdeel van de totale woonlasten zijn de energiekosten. Voor mensen met een laag inkomen wordt het steeds moeilijker om de energierekening te betalen. Dit onderzoek zal de organisaties helpen om een beter beeld te krijgen van de energiearmoede in de gemeente, en om gerichter te werk te gaan bij het bestrijden ervan.

Beleving inwoners

Naast het verzamelen van cijfers, willen de organisaties ook weten hoe de inwoners van het Westerkwartier de betaalbaarheid van het wonen ervaren, en welke hulp zij mogelijk nodig hebben. De resultaten van het onderzoek zullen in januari 2024 bekend zijn.

Reacties

Hans Haze, wethouder Woningbouw en Volkshuisvesting, en Ton Schroor, directeur-bestuurder van woningcorporatie Wold & Waard, hebben beiden aangegeven de resultaten van het onderzoek te zullen gebruiken om de behoeften en wensen van de inwoners in kaart te brengen en om plannen te maken die hierbij passen.

Als extra stimulans om deel te nemen aan het onderzoek, maken deelnemers kans om één van de twee Ipads te winnen die worden verloot onder de inzendingen.