Meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten in gemeente Groningen

Normal groningen leid
Afbeelding: Geme

Het college van burgemeester & wethouders heeft ingestemd met de voorlopige versie van de Leidraad Openbare Ruimte. Deze Leidraad is een inspiratiedocument voor een andere openbare ruimte. Toegankelijk met meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten, met minder ruimte voor geparkeerde auto’s en fietsen.

De Leidraad Openbare Ruimte vloeit voort uit het coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen waarin het herwinnen van de openbare ruimte een van de pijlers is en uit de omgevingsvisie The Next City. Daarin is het verhogen van de Groningse leefkwaliteit het centrale thema. Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Met deze nieuwe denkwijze maakt dit college fundamenteel andere keuzes bij het inrichten van de openbare ruimte.’

Nieuwe inrichting

De Leidraad brengt met foto’s, profielen, 3D-beelden en korte toelichtingen de veranderende openbare ruimte in beeld. Niet met ontwerpen maar met inspiratiebeelden. Straten worden regelmatig aangepakt voor bijvoorbeeld de vervanging van de riolering, het verleggen van kabels & leidingen en de aanleg van Warmtenet. De Leidraad biedt dan beeldende ideeën voor een nieuwe inrichting. Deze beelden kunnen helpen in het gesprek met buurten en straten over de kans de leefkwaliteit te verhogen als er bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen terugkomen.

Menselijke maat

De straat is in de Leidraad het uitgangspunt, daar is de menselijke maat het meest sturend. Mobiliteit is niet langer maatgevend. Toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en cultuurhistorie maken samen de straat.

Van der Schaaf: ‘Voor de totstandkoming van de Leidraad zijn in verschillende buurten zogenoemde belevingswandelingen georganiseerd met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. Tijdens de wandelingen zijn indrukken van de openbare ruimte op kaarten aangegeven, de aandachtspunten benoemd en vertaald naar buurtopgaven.

In Gesprek

Op maandag 5 juli om 20.30 uur wordt de bijeenkomst ‘In gesprek over de Leidraad Openbare Ruimte’ georganiseerd in Forum Groningen. Doel van deze bijeenkomst is informeren en om in gesprek te gaan over de voorlopige versie van de Leidraad.
De bijeenkomst is te volgen via een livestream. De voorlopige versie van de Leidraad Openbare Ruimte is te vinden op: https://gemeente.groningen.nl/leidraad-openbare-ruimte
Hier wordt ook de link geplaatst voor de livestream van 5 juli.

Dit artikel verscheen eerst op Stadjer.nu
Meer nieuws van Groninger.nu
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief