Nieuwe JTF-subsidies voor MKB: Transitie naar groene economie

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Op 20 maart opent het Just Transition Fund (JTF) twee nieuwe subsidieregelingen specifiek voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). De subsidies, genaamd MKB personeel en scholing en MKB digitalisering en robotisering, bieden ondernemers de mogelijkheid om hun bedrijf te vergroenen en te verduurzamen met nieuwe werkgelegenheid.

Personeel en scholing

De eerste subsidieregeling, MKB personeel en scholing, is gericht op duurzame inzetbaarheid van personeel. Ondernemers die willen investeren in het personeelsmanagement van hun bedrijf, bijvoorbeeld door een strategisch personeelsadvies- of beleid op te stellen of personeel bij of om te scholen, kunnen een aanvraag indienen.

Deze subsidieregeling is met name gericht op MKB’ers in de proces- en maakindustrie die hun bedrijf en personeel voorbereiden op de omschakeling naar een groene, duurzame toekomst met voldoende gekwalificeerde medewerkers.

Digitalisering en robotisering

De tweede subsidieregeling is voor digitalisering en robotisering. Het doel hiervan is schonere en efficiëntere productieprocessen dankzij digitalisering en robotisering. Dit leidt tot verbetering van de arbeidsomstandigheden zoals schoner en minder zwaar werk en een efficiëntere inzet van personeel.

MKB’ers in Noord-Nederland die hierin investeren, bijvoorbeeld door een digitaliseringsadvies op te laten stellen of te investeren in hard- en software, kunnen met deze subsidie hiervan een deel vergoed krijgen.

Aanvragen en informatie

Vanaf 20 maart kunnen MKB’ers hun aanvragen indienen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Meer informatie over de nieuwe subsidieregelingen is te vinden op de website van het SNN.

Over het Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF) is een Europees subsidiefonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Het doel is om de sociaaleconomische ongelijkheid te verkleinen. Voor de transitie in Noord-Nederland is tot 2027 330 miljoen euro toegezegd door het JTF.