Groningen en Noord-Drenthe bundelen krachten voor klimaatadaptieve regio

7 maanden geleden gepubliceerd

De regio Groningen/Noord Drenthe gaat de komende jaren gezamenlijk de strijd aan tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit is vastgelegd in de Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, die door alle regiopartners is ondertekend tijdens een bestuurlijke bijeenkomst op 22 september. De partijen hebben afgesproken om tussen 2023 en 2027 samen te werken aan een klimaatadaptieve regio en concrete maatregelen uit te voeren die hieraan bijdragen.

Samenwerkingsthema’s

De samenwerking is gericht op verschillende thema’s. Zo staat de aanleg van waterbuffers en groenstroken in de regio voor de opvang van overtollig regenwater op het programma. Ook is er aandacht voor het vergroten van de bewustwording van klimaatadaptatie bij inwoners en bedrijven. Daarnaast wordt de impact van extreme weersomstandigheden op vitale en kwetsbare functies in de regio in kaart gebracht, met maatregelen om de risico’s op uitval te verkleinen. Hierbij kan gedacht worden aan functies zoals de energievoorzieningen, de hoofdinfrastructuur en ziekenhuizen.

Doelstelling 2050

De Regionale Uitvoeringsagenda is een uitwerking van de Regionale Klimaatadaptatie Strategie, die de werkregio in maart 2022 vaststelde. Met deze strategie willen de partners gezamenlijk de risico’s en gevolgen van klimaatverandering aanpakken. Het uiteindelijke doel is om in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste regio te zijn.

Samenwerkingspartners

De werkregio Groningen/Noord-Drenthe bestaat uit 22 samenwerkingspartners: de tien Groningse gemeenten, vier Drentse gemeenten (Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen, Noordenveld), de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, de Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe en de waterbedrijven van beide provincies. Het doel van de werkregio is om efficiënter samen te werken aan klimaatadaptatie, te leren van elkaars aanpak en te zorgen voor goede afstemming tussen organisaties die werken aan de kwaliteit van de leefomgeving.