College Westerkwartier keurt woonplan voor Zuidhorn en Briltil goed

7 maanden geleden gepubliceerd

Het college van het Westerkwartier stemde op 19 september in met het concept-woonplan voor Zuidhorn en Briltil. Het plan voorziet in de bouw van tussen de 750 en 1300 woningen.

Ontwikkeling van het Woonplan

Het ontwikkelen van woonplannen voor de dorpen in het Westerkwartier begon in mei 2022, met Zuidhorn en Briltil als twee van de eerste tien dorpen. Het concept-woonplan bevat informatie over de soorten huizen die de inwoners in hun dorp willen zien, wie behoefte heeft aan woningen en mogelijke locaties voor woningbouw.

De basis van het woonplan komt voort uit een digitale enquête die de inwoners in mei 2022 hebben ingevuld. Bovendien heeft de gemeente gesprekken gevoerd met enkele inwoners van beide dorpen, evenals de woningcorporatie Wold & Waard en hun huurdersvertegenwoordigers. De uit deze gesprekken verkregen informatie is meegenomen in het woonplan.

Informatiebijeenkomst

Er is een informatieavond georganiseerd over het conceptwoonplan, deze zal plaatsvinden op 10 oktober van 19.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis in Zuidhorn. Tijdens deze avond presenteert de gemeente het concept-woonplan en kunnen inwoners vragen stellen en feedback geven.

Toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten

Om de geplande woningbouw mogelijk te maken, heeft de gemeente de Wet voorkeursrecht gemeenten toegepast. Dit geeft de gemeente het recht om als eerste gronden aan te kopen in het gebied ten oosten van Oostergast in Zuidhorn. De grondeigenaren zijn hierover geïnformeerd.

Vervolgstappen

Na de informatieavond kan het conceptwoonplan nog worden aangepast en wordt het door het college vastgesteld. De woningbouwlocaties worden daarna uitgewerkt in concrete plannen.

Groeiende vraag naar woonruimte

De vraag naar woonruimte in Zuidhorn, Briltil en andere dorpen in het Westerkwartier neemt toe. Daarom wil het college in deze bestuursperiode 1600 woningen realiseren in de gemeente, zoals vermeld in het uitvoeringsprogramma 2022-2026 van het college.